Nekaj dežja, nekaj sonca, dovolj pomladne zelenjave, nič korekcij cen

Mraz, sonce, dež – s polnimi zabojčki je vsak teden lep Pogled v brskalniku